Κατεβάστε τον νέο τιμοκατάλογο
σε αρχείο PDF πατώντας ΕΔΩ


Download our new menu
in PDF format HERE
 

 

You are here > ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | COMPETITION

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ | COMPETITION

 

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 

1. H Εταιρεία “Αlfa Pizza Holdings Ltd” (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») που εδρεύει στην Λευκωσία, διοργανώνει διαγωνισμό με έπαθλο 1 κινητό τηλέφωνο μάρκας iphone14 (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).

2. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους και έχουν κατεβάσει στο κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή της Alfa Pizza και έχουν κάνει εγγραφή (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).

3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι μετόχοι και οι δικαιοδόχοι (franchisees) της διοργανώτριας, οι υπάλληλοι τους  καθώς και οι συγγενείς πρώτου και δευτέρου βαθμού των ανωτέρω.

4. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το διάστημα από 09/11/2023 και ώρα 10:00:00 έως και 29/02/2024 και ώρα 23:59:59.

5. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 2 και 3 του παρόντος, κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό και να μπει στην κλήρωση κατεβάζοντας και κάνοντας εγγραφή στην εφαρμογή “Alfa Pizza” την οποία μπορεί να βρει δωρεάν στο Αpp store ή το Google play.

6. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους.

7. Ο Νικητής θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας στο Facebook (https://www.facebook.com/AlfaPizza.Cyprus) και θα ειδοποιηθεί με κλήση στο κινητό του.

8. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης νικητή επειδή δεν απάντησε για οποιονδήποτε λόγο ή προέκυψε κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία.

9. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή,  7 μέρες μετά την κλήρωση, το δικαίωμα παραλαβής του δώρου αυτόματα απολύεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας.

10. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη εάν ο νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβει το δώρο του ή αν η συμμετοχή του ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές ο Νικητής χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή του επί του δώρου, και το τελευταίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος δώρου είτε στην περαιτέρω, διάθεσή του.

11. Το δώρο που θα παραδοθεί κατά τους παρόντες όρους παρέχεται με αιτία την προκήρυξη, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες,κ.λ.π., έναντι της Διοργανώτριας. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια, τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

12. Το δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλο δώρο.

13. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει το Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή και οποιονδήποτε άλλο όρο του.

14.Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής του.

15. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα.

16. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσουν οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέχοντα στο Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσουν την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφόσον κρίνουν ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη.

17. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.

18. Ο Νικητής, δίνει στην Διοργανώτρια το δικαίωμα, σε περίπτωση που συμμετάσχει και κερδίσει, δημοσίευσης του ονόματός τους, οπτικοακουστικού υλικού και φωτογραφιών που θα ληφθούν στα πλαίσια του Διαγωνισμού, συμπεριλαμβανομένου υλικού που είτε θα μας αποστείλει για διαφημιστικούς σκοπούς εσωτερικά ή σε οποιοδήποτε μέσο μαζικής ενημέρωσης και με οποιοδήποτε τρόπο, χωρίς οικονομική ή άλλη απαίτηση από μέρους τους εκτός από αυτή του δώρου του Διαγωνισμού.

19. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας.

20. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το κυπριακό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια του Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

TERMS OF PARTICIPATION IN THE COMPETITION

 

1. The Company "Alfa Pizza Holdings Ltd" (hereinafter referred to as the "Organizer") based in Nicosia, organizes a competition with a prize of 1 iphone14 mobile phone (hereinafter the "Competition").

2. All permanent residents of Cyprus who have reached the age of 18, have downloaded the Alfa Pizza application on their mobile phone and register, have the right to participate in the Competition. (hereinafter the "Participants").

3. The shareholders and the franchisees of the organizer, their employees as well as the first and second degree relatives of the above do not have the right to participate in the Competition.

4. The duration of the Competition is defined as the period from 09/11/2023 and time 10:00:00 until 29/02/2024 and time 23:59:59.

5. Without prejudice to what is defined in terms 2 and 3 hereof, during the Competition, any interested party can participate in the Competition and enter the draw by downloading and registering in the application "Alfa Pizza" which can be found on App store or Google play.

6. The Organizer has the right to verify the validity of the participations and to exclude any Participant who attempts to illegally interfere in the participation process or whose participation does not comply with these terms.

7. The Winner will be announced on the Organizer's Facebook page (https://www.facebook.com/AlfaPizza.Cyprus) and will be notified with a phone call on his/her mobile phone.

8. The Organizer bears no responsibility for any fruitless attempts to notify the winner because it did not respond for any reason or a problem arose in receiving the information message.

9. In case it is not possible to communicate with the winner, 7 days after the draw, the right to receive the prize of the specific winner is automatically dismissed and no claim can be made against the Organizer.

10. The Organizer does not bear any responsibility if the winner refuses or is inactive for any reason or shows indifference or negligence in order to receive his prize or if his participation is canceled, or if the conditions for participation in the Competition are not met. In these cases the Winner loses any right, claim or claim on the prize, and the latter remains in the hands of the Organizer, who is released from any obligation to perform and is entitled to proceed at its sole discretion or cancellation of the unrewarded gifts or their further disposal.

11. The gift that will be delivered according to these terms are provided with the reason of the announcement, excluding the application of the provisions on the seller's liability or other provisions establishing liability regarding real defects, agreed qualities, etc., against the Organizer. . In any case, the responsibility of the Organizer is limited to any acts or omissions due to malice or gross negligence and in no case will it extend to acts or omissions due to slight negligence, lucky events or events of force majeure.

12. The gift that will be given in the context of the Competition is absolutely specific and is not exchanged for money nor can it be requested to be replaced with another gift.

13. The Organizer reserves the right to modify and / or cancel the Competition or to change the dates or any other condition.

14. The Organizer may also suspend or cancel the Contest without notice for reasons of public interest or force majeure or for any reason. In these cases the Organizer bears no responsibility towards the Participants and / or any third party. In case of cancellation of the Contest, the Participants do not acquire any right, claim and claim against the Organizer, nor are they legitimized or entitled to request the continuation of the Contest or any compensation due to any change.

15. Participation in the Competition presupposes the access of the interested parties to the internet (internet) with their own technical means.

16. The Organizer reserves the right to cancel at any time the participation of any Participant in the Competition or to prohibit his further participation, at their sole discretion, at any time, even without notice, if they deem his participation to be in conflict. by the provisions of the law or is done in bad faith or abusively or contrary to good faith or good and business morals.

17. The Organizer does not bear any criminal or civil liability to the Participants, for any damage caused to them directly or indirectly by the Competition.

18. The Winner give the Organizer the right, in case they participate and win, to publish their name, audiovisual material and photos that will be taken during the Competition, including material that will either send us for advertising purposes internally or to any media and in any way, without financial or other claim on their part other than that of the prize of the Competition.

19. The Participants do not have or acquire any absolute rights over the marks, names, indications, emblems and other insignia of the Organizer

20. These terms are governed and supplemented by the Cypriot law and any dispute related to the Competition is resolved by the competent courts of the Republic of Cyprus.

 

 

SHOPS

1. ΑΓΛΑΝΤΖΙΑ
Λεωφ. Αγλαντζιάς 50Β
22 338 777   2. ΑΓΙΟΣ ΔΟΜΕΤΙΟΣ
Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 48Δ
22 77 98 98   3. ΣΤΡΟΒΟΛΟΣ
Λεωφ. Τσερίου 1Α
22 87 93 93   4. ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ
Λεωφ. Λυκαβητού 41Β
22 44 40 40
5. ΛΑΤΣΙΑ
Γων. Λεωφ. Μακαρίου & Π. Κατελάρη 2
22 571 999   6. ΚΑΪΜΑΚΛΙ
Λεωφ. Καντάρας 40
22 34 89 89   7. ΛΑΚΑΤΑΜΙΑ
Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ' 238
22 44 33 22   8. ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟ
Λεωφ. Ειρήνης 9
22 44 11 77
9. ΚΟΚΚΙΝΟΤΡΙΜΙΘΙΑ
Λεωφ. Γρηγόρη Αυξεντίου 65Θ
22 836 200   10. ΚΛΗΡΟΥ
(Λειτουργεί και σαν εστιατόριο)
22 634 900   11. ΛΕΜΕΣΟΣ
25 73 60 90  

Ανοικτά και το μεσημέρι!
(εκτός από τα καταστήματα Λακατάμιας, Κοκκινοτριμιθιάς,
Πέρα Χωριό, 
Κλήρου και Λεμεσού)
Στις τιμές περιλαμβάνονται όλοι οι φόροι Παράδοση - Delivery € 2.20